Lola, bekende topper uit Amersfoort is vandaag zondag bij House of Dreams!

Helaas heeft Amersfoort Prive de deuren niet meer geopend na de corona-lockdown. Maar gelukkig zijn er wel een aantal dames die wel in Amersfoort nog hun vaste klanten kunnen ontvangen. Zoals Lola, één van de toppers ontvangt bij House of Dreams. De recensies over haar zijn lyrisch, een mooie slanke MILF die met veel passie op de kamer je echt laat genieten.

Meer van Lola zien? Neem een kijkje op haar profielpagina. In de week-agenda zie je wanneer ze aanwezig is. Reserveren kan telefonisch met de gastvrouw en is zeer aan te raden, want ze is erg populair en vaak volgeboekt.

PROSTITUTIE IN NEDERLAND

Het zogezegde ´oudste beroep ter wereld´ heeft een lange geschiedenis in de Nederlandse steden en al eeuwen geleden probeerde de overheid de prostitutie te reguleren.

Prostitutie: een noodzakelijk kwaad

Prostitutie is een fenomeen van alle plaatsen en alle tijden, zo ook in Nederland. Prostitutie, ouderwets ook wel hoererij genoemd, komt van de Latijnse samentrekking pro en statuere, dat tentoonstellen of uitstallen betekent. In de Middeleeuwen werd het als een beroep gezien waar geen eer aan te behalen viel, maar desondanks zagen de politieke en religieuze machthebbers dat het een onmisbaar beroep was. De bekende theoloog en kerkvader Thomas van Aquino (1225-1274) vergeleek de verhouding van de stad en de prostitutie met die van een paleis en een mesthoop. De mesthoop is dan wel niet fraai, maar is nodig om de rest van het paleis schoon te houden. Zo was de prostitutie nodig om de veiligheid van andere vrouwen en de algemene orde binnen de stad te handhaven.

Regulering prostitutie

Al in de late Middeleeuwen probeerden stadsbesturen de branche te reguleren. Het werd toegestaan, maar de prostituees en pooiers moesten zich wel aan een aantal regels houden om de burger en de samenleving te beschermen. In Amsterdam bezat het stadsbestuur zelfs enkele bordelen, in de tegenwoordige Damstraat en Pijlsteeg, die onder beheer stonden van stadsschouten. Prostituees dienden zich anders te kleden dan ‘normale’ vrouwen zodat er geen verwarring kon bestaan over hun functie en bordelen moesten zich door middel van een herkenbaar uithangbord onderscheiden van reguliere café’s. Voor joden en getrouwde mannen was het niet toegestaan een prostituee te bezoeken.

Calvinisme

Aan deze tolerante houding kwam een einde in de zestiende eeuw toen tijdens de Opstand het calvinisme dominant werd. Vanaf 1578 werden in Amsterdam de bordelen gesloten en de prostitutie verboden, waarna er op overtreding van de nieuwe regels flinke straffen werden ingevoerd. Als gevolg hiervan verdween de prostitutie niet, maar ging deze ondergronds verder. De door de kerk als zondig bestempelde prostitutie verspreidde zich over de gehele stad en vond plaats in kleine obscure bordelen. Al behoorde de overheid de hoeren, pooiers en hun klanten te vervolgen, gebeurde dit in de praktijk relatief weinig door een gebrek aan controle en een te kleine politiemacht.

Hoerwaardinnen

Het vervolgen en gedogen wisselde zich in de volgende eeuwen af en tegen de achttiende eeuw werd de prostitutie oogluikend toegelaten. Zeker in een grote handelsstad als Amsterdam bloeide de prostitutie in deze periode op door bezoeken van allerlei kooplieden, handelaren en zeevaarders. Veel bordelen werden door een zogeheten hoerwaardin gerund, dit was vaak een ex-prostituee die het klappen van de zweep kende en een aantal meisjes in dienst had. Tussen deze hoerwaardinnen was een levendige handel in meisjes, die binnen de eigen stad of tussen verschillende steden werden uitgewisseld en verkocht. Een belangrijke ontmoetingsplek werd het speelhuis, waar vooral zeelieden na een lange reis op zoek naar vertier waren.

Chique bordelen

Toen er in de achttiende eeuw soepeler werd omgegaan met prostitutie door de stadsbesturen veranderde de vraag van de bezoekers. De rijke hoerenlopers vonden de huizen van de hoerwaardinnen vaak onhygiënisch en armoedig en vanwege deze reden werden de meisjes in de speelhuizen zelf onderdak aangeboden. Omdat dit alles binnenskamers gebeurde en zo niet de openbare orde verstoorde, greep de overheid niet in. Met dat het speelhuis niet alleen een ontmoetingsplek meer was, maar ook een werkplek werd er meer geïnvesteerd in de aankleding van het bordeel. Door de grootschaligheid en luxe van dergelijke bordelen werden steeds vaker mannen de baas van bordelen omdat deze vaker dan vrouwen over veel geld beschikten.

Het gevaar van syfilis

Een groot probleem voor het voortbestaan van de prostitutie was het steeds vaker voorkomen van geslachtsziektes, met name syfilis. Syfilis, de venusziekte, kwam al in de zestiende eeuw voor, maar pas in de negentiende eeuw werd er wetgeving gemaakt om de geslachtsziekte te beperken. De prostitutie werd niet verboden, maar prostituees dienden zich wekelijks te laten controleren. De controles moesten ze zelf betalen en wanneer ze besmet waren werd hun de ‘rode werkkaart’ ontnomen tot ze genezen waren. De prostitutie werd aangewezen als belangrijke reden voor deze maatschappij ontwrichtende ziekte, maar tegelijk diende de prostitutie in stand gehouden te worden om te voorkomen dat vrijgezelle mannen zich zouden vergrijpen aan fatsoenlijke dames.

Prostitutie als slavernij

De handel in vrouwen binnen de prostitutie, die als ‘handel in blanke slavinnen’ werd gezien, zorgde in de loop van de negentiende eeuw voor toenemende kritiek op de sector. Tegenreacties waren het opzetten van hulphuizen, het tegenhouden van bordeelbezoekers en klachten bij de overheid vanuit hoofdzakelijk christelijke hoek. Deze protesten leidden er uiteindelijk toe dat er in 1911 de zedenwet in werd gevoerd, hierbij werd niet prostitutie maar het aanzetten tot ontucht strafbaar gesteld. Dit zorgde ervoor dat de handelaren, pooiers en bezoekers strafbaar werden. Mede hierdoor werd de raamprostitutie populair, vrouwen wenkten langslopende mannen van achter hun gordijnen binnen. Tegen de jaren vijftig werden de gordijnen steeds meer open geschoven en zaten vrouwen achter hun raam geduldig te wachten. De toenemende vrije seksuele moraal maakte de raamprostitutie steeds populairder en werd in toenemende mate gedoogd.

Huidige wetgeving

De wetgeving omtrent prostitutie uit 1911 bleef officieel tot 2000 in stand. In 2000 werd het bordeelverbod opgeheven, maar de prostitutie wordt nog steeds sterk gereguleerd. Tippelzones zijn verboden, maar het beroep van prostituee is legaal. De overheid hoopte door legalisering van prostitutie meer overzicht en controlemogelijkheden te krijgen op de branche, zodat mogelijke misstanden en vrouwenhandel beter zouden kunnen worden aangepakt. Echter die aanpak faalt omdat illegaal werkende prostituees via internet klanten kunnen scoren, en de overheid geen mankracht heeft bij de politie om dat te controleren en te handhaven.

Of de overheid daar ook daadwerkelijk in slaagt, is nog maar zeer de vraag. Volgens velen is er absoluut geen verbetering wat betreft mensenhandel en maken vrijwel alle sekswerkers geweld en intimidatie mee. In april 2019 bleek een burgerintitatief om de legale status van postitutie in Nederland ter discussie te stellen 40.000 handtekeningen heeft gehaald. De initiatiefnemers van het burgerintiatief pleiten voor het invoeren van het nordic model, een model waarbij niet de postituee strafbaar is, maar juist de klant. Dat is echter geen oplossing omdat het dan geheel in de illegaliteit verdwijnt, en de markt van vraag en aambod is er nu eenmaal. Daarbij komen er steeds meer signalen dat gedwongen prostitutie sterk afneemt mede door betere levenstandaard in de Oostbloklanden waar veel sekswerkers vandaan komen. En ook door internet wordt er snelle informatie gedeeld waardoor dames ook meer weten en sterker in hun schoenen staan. Daarbij heeft de zedenpolitie nu al te weinig mankracht op zedenzaken als verkrachtingen te behandelen. Momenteel zijn daar achterstanden van 2 a 3 jaar voor. Ook worden momenteel stap voor stap de zedenpolitie weggehaald bij handhaving en controle van sekswerkers en vergunde seksinrichtingen. Wat wordt overgenomen door vaak vooringenomen ambtenaren van de gemeente.

Het bordeelverbod van 2000 zou de sekswerker een betere positie moeten geven, echter men heeft alleen belastingplicht gekregen en ook vaak registratie van hun beroep waardoor zowel sekswerkers als exploitanten bij banken, verzekeringen geweigerd kunnen worden. Het is zelfs beleid van de Nederlandse bank om geen diensten als hypotheken te verstrekken aan de seksbranche. Tevens is er een uitsterfbeleid van vergunde prostitutielocaties waardoor er steeds meer sekswerkers in de illegaliteit verdwijnen.

Bron: https://www.dominaforum.nl/prostitutie-in-het-nieuws/prostitutie-in-nederland/

Bijna niemand gelooft nog in plan voor verhuizing van Haagse raamprostituees: ‘Stop deze zinloze exercitie’

De verhuizing van de raamprostitutie uit de Geleenstraat en de Doubletstraat naar een erotisch centrum in de Sporendriehoek lijkt verder weg dan ooit. Vrijwel niemand gelooft nog echt in het ambitieuze plan dat de gemeente Den Haag geen cent mag kosten, zo bleek donderdagavond in het stadhuis.

Na drie jaar onderzoek en twee miljoen aan kosten is het nog altijd onduidelijk of de Haagse raamprostitutie wel verplaatst kan worden zonder dat de gemeente zelf een forse duit in het zakje doet. De Haagse wethouders van VVD-huize willen nog een extra haalbaarheidsonderzoek van een jaar, maar zelfs hun coalitiegenoten zijn uiterst kritisch.

GroenLinks en PvdA vragen zich hardop af of het resterende miljoen aan onderzoeksgeld niet veel beter in het opknappen van de Doubletstraat en Geleenstraat gestoken kan worden. Het CDA zag eerder wel wat in een nieuwe, kleinschalige prostitutieplek, maar noemt het beoogde erotische centrum nu ‘het schrikbeeld van een kermisattractie’. De oppositie is nog uitgesprokener: ,,Stop deze zinloze exercitie‘’, zei Sebastian Kruis van de PVV.

Volgens het laatste onderzoek is raamprostitutie in de Sporendriehoek aan de Lekstraat haalbaar. Wel kleven er grote risico’s aan het plan: de kosten van het uitkopen van raamexploitanten, van planschade en de ontsluiting van het verkeer zijn na drie jaar nog volstrekt onduidelijk. Veel exploïtanten en pandjesbazen zijn bovendien tegen het plan.

Vertrouwen

Alleen de VVD lijkt nog echt vertrouwen te hebben in een verhuizing van de prostituees. ,,We kunnen de positie van de sekswerkers verbeteren,” benadrukt raadslid Ayse Yilmaz. ,,En we kunnen de stad mooier maken door de Geleenstraat en de Doubletstraat opnieuw te ontwikkelen.”

Wethouder Anne Mulder erkende gisteravond ruiterlijk alle risico’s die nog aan de beoogde verplaatsing van de prostitutie kleven. Wel ziet hij in het erotische centrum in de Sporendriehoek de enige mogelijkheid om de werkomstandigheden van de sekswerkers naar een hoger plan te tillen. Daarom pleit hij voor een laatste onderzoek. ,,Daar kan ook uitkomen dat het toch niet gaat lukken, maar laten we ons die kans niet ontnemen.”

Bron: https://www.dominaforum.nl/prostitutie-in-het-nieuws/bijna-niemand-gelooft-nog-in-plan-voor-verhuizing-van-haagse-raamprostituees-stop-deze-zinloze-exercitie/

Illegale bordelen in woonwijken: ‘Soms veertig mannen op een avond op bezoek’

De overlast van illegale prostitutie in woonwijken neemt toe. Bezorgde omwonenden doen vaker melding bij Meld Misdaad Anoniem. Burgemeesters sluiten regelmatig panden in dorpen en steden waar illegaal seks tegen betaling wordt aangeboden. Ondertussen zien ook vergunde raamexploitanten een daling in de verhuur van de kamers met rood licht.

Jan Koster dacht dit voorjaar zijn pand in Zwanenburg te verhuren aan arbeidsmigranten. Maar al snel klaagden de buren over de enorme toeloop van onbekende mannen. Soms wel veertig op een avond. Het huis in de woonwijk bleek omgetoverd te zijn tot een illegaal bordeel.

Inmiddels is de woning door de gemeente gesloten. Er hangen sloten aan de kozijnen en stickers vertellen voorbijgangers dat het huis verzegeld is op last van de gemeente. ‘Prostitutiepand gesloten’ staat op de voorruit.

Bij Meld Misdaad Anoniem komen steeds meer meldingen binnen over illegale prostitutie in woonwijken. “Vorig jaar waren het 600 meldingen, een verdubbeling van het jaar ervoor. En die trend lijkt zicht voor te zetten”, aldus Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem. “Want op dit moment is dat aantal al bijna bereikt.” De omwonenden, die de melding doen, zijn bezorgd, legt hij uit. Ze vrezen dat er mogelijk sprake is van mishandeling van de prostituees en dwang. De buurt voelt zich onveilig.

Coronacrisis speelt een rol

Door heel Nederland sloten gemeenten dit jaar al panden vanwege het illegaal aanbieden van seks tegen betaling. In Elburg (Gelderland) greep de gemeente onlangs in bij een huis midden in een woonwijk. Het stond er vol bedden. Er lagen condooms en allerlei andere materialen, aldus burgemeester Jan Nathan Rozenburg. “We troffen mensen aan uit Venezuela en Oost-Europa.” Het ging overduidelijk om illegale prostitutie, stelt hij. “Met daarachter mogelijk ook banden met criminele motorbendes en misschien wel mensenhandel. Een heftig verhaal.”

Burgemeester Rozendaal ziet in de regio maar ook landelijk het probleem toenemen. Hij denkt dat de coronacrisis een rol speelt. Legale seksclubs en ramen werden toen maandenlang gesloten. Maar, zo merkt hij ook op, enkele websites maken het ook heel makkelijk voor prostituees en klanten om elkaar te vinden.

‘Het is niet te stuiten’

Dat merken ook de raamexploitanten, zoals Danny Sesseler van Love and Joy uit Leeuwarden. “Vooral na corona is de illegale tak heel erg gegroeid. Ik heb nu minder kamerhuursters en minder bezoekers.” Hij vreest dat vrouwen die illegaal werken meer gevaar lopen. “Hier hebben we beveiligers en een alarm op de kamer. Hier is toezicht. Dat zal in de onvergunde en illegale sector niet zo zijn.”

Ondertussen heeft huurbaas Jan Koster begrepen dat de mannen van het illegaal bordeel uit zijn pand zijn doorgegaan met hun activiteiten, maar dan in Badhoevedorp. Ook dat bordeel is inmiddels gesloten. Koster zucht: “Ik hoor dat ze van het ene naar het andere pand gaan en het eigenlijk niet te stuiten is.”

Bron: NOS.nl

Bekende Foxxy is vanavond en morgen bij La Cloche in Utrecht!

Voor velen geen onbekende, helemaal voor degenen die op Twitter ons volgen. Foxxy is een opwindende blonde Nederlandse topper met geweldige billen zoals je op de foto kan zien. Nu is zij bij Privehuis La Cloche in Utrecht. Aan de Amsterdamsestraatweg 287D is zij aanwezig.

Je kan in de week-agenda zien op welke dagen en tijden ze verwacht wordt. Hou er rekening mee dat haar eigen agenda snel gevuld is gezien haar populariteit. Je kan bellen naar de gastvrouw om een afspraak te maken, op 030-2432829. Meer zien of meer lezen over Foxxy? Check dan hier haar profielpagina.

Minder zicht op misstanden in prostitutie door sluiting seksclubs in coronatijd

Politie, gemeenten en hulpverleners hadden het afgelopen jaar veel minder zicht op misstanden in de prostitutie. De sluiting van seksclubs door corona maakte het bijzonder moeilijk om seksuele uitbuiting op te sporen. Een deel van de prostituees werkte ‘ondergronds’ gewoon door.

Het aantal meldingen van vrouwen die worden misbruikt in de prostitutie daalde vorig jaar met 40 procent tot 356, het laagste aantal in vier jaar tijd. Bij mannen was de daling maar liefst 70 procent. Afgelopen jaar kwamen in deze groep slechts 87 meldingen binnen van misbruik, het jaar daarvoor nog 293. Dat blijkt uit cijfers van Comensha, het coördinatiecentrum tegen mensenhandel.

De forse daling van het aantal meldingen betekent zeker niet dat misstanden in de prostitutie plotseling zijn verdwenen. Er spelen andere redenen. Afgelopen jaar waren er volgens de politie wegens corona fors minder controles mogelijk, zoals in seksclubs en bij de raamprostitutie. Die moesten maandenlang dicht om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Controleurs van gemeenten en hulpverleners verloren zo het contact met sekswerkers, waardoor het ook moeilijker werd om signalen van mensenhandel te herkennen. ,,Zonder corona is het al een hele opgave om mannen en vrouwen die uitgebuit worden te bereiken. Daar is heel veel geduld en vertrouwen voor nodig, maar corona heeft dat nog ingewikkelder gemaakt”, zegt teamchef Jessica van den Burg van de afdeling Vreemdelingenpolitie, identificatie en mensenhandel.

Volop seksuele diensten aangeboden

De politie zag ook het aantal meldingen van vluchtelingen fors kelderen die zeggen in een ander land te zijn misbruikt. Mogelijk speelden hier strengere grenscontroles een rol, waardoor vorig jaar minder mensen asiel aanvroegen in Nederland.

Terwijl de legale prostitutie in coronatijd stillag, werden er volgens de politie illegaal nog volop seksuele diensten aangeboden. Dat viel op door het aantal online seksadvertenties dat rechercheurs tegenkwamen tijdens hun onderzoeken. ,,Dat is niet verminderd, eerder toegenomen”, zegt Van den Burg.

Sociale media

Opvallend daarbij is dat diensten lang niet alleen op bekende sites werden aangeboden. Er wordt ook gebruik gemaakt van besloten groepen op sociale media waar jonge jongens en meiden worden aangeboden voor seks. Van den Burg: ,,Dan hebben we het soms al over 14-jarigen.”

Afgelopen week kregen mensenhandelrechercheurs een sterk wapen in handen om hier hard tegen op te treden. Rechercheurs zetten eerder al een lokprofiel in om klanten die seks willen hebben met jongeren te kunnen opsporen. De rechter heeft nu geoordeeld dat dit wettelijk mag. Van den Burg noemt dat heel bemoedigend. ,,Toen we dat lokprofiel voor het eerst inzetten, zag je dat we al binnen een paar minuten beet hadden.”

Een deel van de illegale prostitutie verschoof afgelopen jaar naar doodnormale huizen in woonwijken. In de afzonderlijke kamers waar normaal gesproken gezinnen wonen, ontvingen meerdere dames nu hun klanten. De politie stuitte hier op schrijnende situaties van vrouwen die alleen hun eigen, buitenlandse taal spreken en soms niet eens wisten in welke stad ze waren. ,,Dat zijn signalen waarvan ook klanten zouden moeten denken: dit klopt niet”, zegt van Den Burg. Maar de teamchef heeft ook haar hoop gevestigd op buren die plotseling bijzonder veel vreemd bezoek zien komen en gaan bij een woning. ,,Elke burger kan een melding doen om een einde te maken aan vaak schrijnende situaties.”

Bron: Sexdome.nl

Prachtige Hindoestaanse Alicia is bij Karin’s Home in Rotterdam vandaag

Wow hallo! Alicia is er weer, nu bij Karin’s Home in Rotterdam. Prachtige zijdezachte caramelkleurige huid, volle naturel D-Cup borsten, prachtige lippen en lang zwart haar. Alicia is een beauty die jou een heerlijke Girlfriend Experience met een vleugje porno laat beleven.

Wil je met haar het bed of bad in duiken? Check de agenda om te zien wanneer ze aanwezig is!

Hou je van lekkere grote billen? Bezoek dan de Nederlandse Cynthia in Utrecht vandaag maandag

Bij La Cloche kan je deze lekkere geile Nederlandse Cynthia regelmatig bezoeken voor hete uurtjes. Een volslanke (maar niet dik!) opwindende dame van 36 lentes met heerlijke volle billen!

Met Cynthia is er veel mogelijk, kijk maar eens op haar profielpagina om te zien wat er allemaal in haar dienstenpakketje zit… En check de week-agenda om te zien wanneer ze aanwezig is in Utrecht.

Gemeenten maken zelfstandig sekswerk vanuit eigen woning onmogelijk

Zelfstandig sekswerk vanuit huis is in bijna alle Nederlandse gemeenten onmogelijk. Hoewel sekswerk vanaf 2000 een legaal beroep is, mogen prostituees in slechts drie van de 352 gemeenten hun diensten vanuit de eigen woning aanbieden. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer naar de vergunningsregels van gemeenten, ook wel de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) genoemd.

Sinds het afschaffen van het bordeelverbod in 2000 is prostitutie in Nederland gelegaliseerd. Toch mogen sekswerkers in bijna alle gemeenten hun klanten niet thuis ontvangen. Voor het verkrijgen van een vergunning mag de sekswerker namelijk niet zelfstandig werken. Naast de sekswerker moet er altijd een exploitant bij betrokken zijn.

Andere zelfstandige beroepen zoals nagelstylisten, kappers en masseurs mogen wel vanuit hun eigen woning werken. Voor sekswerkers gelden in de meeste gemeenten dus vergunningsregels. Daarnaast zorgen bestemmingsplannen er vaak voor dat sekswerk op woonlocaties niet is toegestaan.

Het aantal plekken waar sekswerkers hun werk legaal mogen uitvoeren, zoals privéclubs en bordelen, is vanaf 2000 fors afgenomen. Veel sekswerkers voelen zich gedwongen om illegaal vanuit huis te werken. Daarmee lopen zij het risico op hoge boetes en uithuisplaatsingen.

Volgens Rodney Haan van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) veroorzaakt dit lokale beleid dat sekswerkers in een kwetsbare positie komen. Illegaliteit en uitbuiting liggen op de loer. “Ze blijven hun werk wel doen, maar dat gaan ze in het grijze circuit doen. Mochten ze dan hulp nodig hebben, dan durven ze niet meer zo snel naar de instanties te stappen.”
Hoe ziet ons sekswerkbeleid eruit?
   
Nieuwe regels

Lelystad, Tilburg en Assen zijn in Nederland de enige gemeenten waar sekswerkers ook vanuit huis hun klanten mogen ontvangen. Hiervoor hebben deze gemeenten de afgelopen jaren de regels voor deze sekswerkers versoepeld. Zo kunnen in Lelystad sekswerkers zich bij de gemeente als thuiswerker laten registreren en hebben zij de mogelijkheid om hun gegevens met hulpinstanties te delen.

“Wij willen zo zicht krijgen op de sekswerkers die in onze gemeente actief zijn”, zegt Rob de Bie, beleidsadviseur APV van de gemeente Lelystad. Tot nu toe heeft slechts één sekswerker zich bij de gemeente geregistreerd.

“Er is een groot wantrouwen opgebouwd bij sekswerkers. Met name de angst dat er repressief wordt opgetreden door de politie op het moment dat sekswerkers in de woningen worden aangetroffen. Juist dat vertrouwen proberen we terug te winnen door het bieden van veiligheid en hulp”, aldus De Bie. In Lelystad lopen sekswerkers die hun klanten thuis ontvangen niet het risico om uit huis geplaatst te worden.

Maandag uitzending TV, Nederland 2: NPO2 22.15 uur met o.a. interview eigenaar Privehuis La Cloche (www.privehuislacloche.nl) – House of Dreams (www.privehuishod.nl) en SM Studio Almere – (www.smstudio-almere.nl) en D66 raadslid Utrecht: Ellen Bijsterbosch

Zondag 19.00 uur uitzending Radio 1 NPO 19.00 uur

Bron: https://pointer.kro-ncrv.nl/gemeenten-maken-zelfstandig-sekswerk-vanuit-eigen-woning-onmogelijk