Gemeente Amsterdam geeft meer uitleg over kliklijn illegale prostitutie

Op de website Amsterdam.nl geeft de gemeente Amsterdam meer informatie over o.a. de mogelijkheid over het meldden van illegale prostitutie. Hieronder lees je het volledige artikel.

Drugshandel. Wapenhandel. Prostitutie. Voorbeelden van onrechtmatig gebruik van woningen. Dit soort praktijken pakken we hard aan. Als u misbruik van een woning vermoedt, kunt u dat melden. Dat kan anoniem. Hendrik, toezichthouder prostitutie: “1 melding is voldoende om een onderzoek te starten.”

“We kregen een tijdje terug een bericht van een bewoner: veel herrie en onrust in zijn straat. Steeds andere vrouwen die werden opgehaald en weer afgezet. Luid telefonerende mannen. Soms werd op het verkeerde adres aangebeld voor een seksafspraak. Taxi’s in de straat. Dat valt op. De bewoner die de melding deed, had geen idee wie de huurder was. En de halve straat was de overlast intussen zat.”

Ongewone situaties melden

Hendrik en zijn collega Sari krijgen regelmatig meldingen van onrechtmatig gebruik van woningen binnen, met vermoedens van prostitutie. Hendrik: “Op dit moment zetten we vooral in op meer bewustwording onder Amsterdammers. We leggen uit hoe je ongewone situaties in en rond een woning kunt herkennen. En hoe je dat meldt. Misbruik van woningen komt overal in de stad voor. We vertellen mensen wat zij kunnen doen.”

Prostitutie in een woning

“Prostitutie, of anders gezegd sekswerk, is een legaal beroep”, licht Hendrik toe. “Maar het is wel aan regels gebonden. In Amsterdam is bedrijfsmatige prostitutie vanuit een woning niet toegestaan.”

Sari vult aan: “Om een prostitutiebedrijf te beginnen is een vergunning nodig. Bij een melding onderzoeken we of de prostitutie in de woning in strijd is met de regelgeving en of er sprake is van misstanden. Als dat het geval is, kan de gemeente handhavend optreden.”

Onderzoek

Hendrik: ”Meldingen van prostitutie in een woning komen vaak uit verschillende hoeken bij ons binnen. Omwonenden ervaren overlast en voelen zich onveilig. Aan de hand van deze meldingen starten we een onderzoek. We bekijken de situatie in en rondom een woning. We verzamelen zoveel mogelijk gegevens. Over de huurder en wie er werkelijk wonen.”

Een woning is om in te wonen

We pakken niet alleen prostitutie aan, maar bijvoorbeeld ook extasylabs en wietkwekerijen. En handel in wapens en mensen. Dit alles leidt tot overlast en onveilige situaties in buurten. En boven alles: een woning is bedoeld om in te wonen.

Maatregelen

Hendrik: “De melding waarover ik vertelde, is een goed voorbeeld. We zijn samen met de politie gaan kijken en met bewoners gaan praten. De woning werd duidelijk gebruikt als illegaal bordeel. Er werkten verschillende, vooral niet-Nederlandstalige vrouwen. En de woning was niet officieel verhuurd. De eigenaar van de woning verhuurde de woning aan een kennis. Deze betaalde met contant geld voor gebruik van de woning.”

Sari: “En er was helemaal geen huurcontract. De woning is wegens gebruik als illegaal bordeel langs juridische weg, met een last onder bestuursdwang, gesloten.”

Hoe herkennen

Hendrik: ”We vragen Amsterdammers om scherp te zijn op ongewone situaties in hun straat. Aanloop van mannen in de nacht. Opvallend schaars geklede vrouwen op straat in woonwijken. Onbekenden om de woning.”

Sari: “Onze tip voor woningeigenaren? Weet met wie je afspraken maakt, wie in de woning gaat wonen. En controleer altijd de gegevens van de nieuwe huurder, of van de woningbemiddelaar. Leg gemaakte afspraken vast in een huurcontract.”

Vermoedens melden

Melden kan op verschillende manieren: via het gemeentelijk Bureau Zoeklicht (bij vermoedens van onrechtmatige bewoning), bij Team Prostitutie gemeente Amsterdam (prostitutie@amsterdam.nl), bij de politie en via Meld Misdaad Anoniem.