Illegale prostitutie neemt een vlucht in Enschede

Enschede telt op ieder willekeurig moment zo’n tachtig sekswerkers. En dat is veel meer dan dat er legaal mogelijk is.

Landelijk is het aantal sekswerkers in de internetprostitutie afgelopen vijf jaar verdrievoudigd. Naar aanleiding van een breed gesteunde motie van D66 en PVV heeft het college onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken in Enschede. Daaruit blijkt dat ook hier het illegale circuit welig tiert.

Advertenties

Ongeveer tachtig sekswerkers bieden hun diensten via advertenties op internet aan, terwijl er in de stad maar twaalf vergunningen zijn verleend aan seksbedrijven. Met een ‘tekort’ aan vergunningsmogelijkheden lijkt het hoge aantal illegale sekswerkers niet te maken te hebben: er is nog ruimte voor 6 seksinrichtingen en 3 escortbureau’s.

De sekswerkers in het illegale circuit zijn slechts voor een klein deel afkomstig uit Enschede zelf, schrijft de gemeente in haar eigen onderzoek. ‘Het handelt met name om prostituees uit Zuid-Amerika en Oost-Europa en zij zijn bovendien zeer mobiel. Zij wisselen (al dan niet gedwongen) regelmatig van woon- en werkplek.’ Dat maakt het voor de gemeente lastig om misstanden in de seksbranche te signaleren en tegen te gaan.

Geweld

Geweld tegen sekswerkers en klanten wordt niet apart geregistreerd. Wel heeft de politie vorig jaar 10 meldingen van prostitutiegerelateerde overlast en 7 signalen mensenhandel of uitbuiting ontvangen uit Enschede. Er zijn 36 politierapportages opgemaakt van illegale situaties. Die hebben 20 keer geleid tot een last onder bestuursdwang tegen personen die de panden ter beschikking stellen. Ook zijn naar aanleiding van de rapportages prostituees in contact gebracht met hulpverlening of is er onderzoek naar sociale zekerheidsfraude uitgevoerd.

Bron: Tubantia.nl