Burgemeester Bruls gaat overstag: tippelzone in Nijmegen blijft open

De tippelzone in Nijmegen blijft voorlopig open. Dat hebben burgemeester en wethouders deze week besloten, onder grote en aanhoudende druk van een meerderheid in de gemeenteraad.

Het college van B en W, met burgemeester Hubert Bruls en D66-wethouder Grete Visser voorop, zette de afgelopen maanden stevig in op sluiting. De Nijmeegse tippelzone aan de Nieuwe Marktstraat is een van de laatste van het land. Bruls en Visser stelden voor om de huidige tippelprostituees gedurende anderhalf jaar intensief te gaan begeleiden naar een ander leven.

Maar: een meerderheid van de gemeenteraad wil vasthouden aan de officiële tippelzone, zo werd de afgelopen weken duidelijk. Vooral omdat die veiligheid biedt voor de vrouwen. Zonder tippelzone – waar toezicht en hulpverlening aanwezig is – zouden ze veel meer gevaar lopen, is de overtuiging van onder meer GroenLinks, PvdA en SP. Burgemeester en wethouders trekken hun sluitingsplan nu dus in, in zekere zin een opvallende politieke nederlaag. Niet voor het eerst trouwens: de afgelopen jaren deed het stadsbestuur vaker een poging om van de tippelzone af te komen, telkens trapte een raadsmeerderheid op de rem.

Blijft ‘huiskamer’ open?

Tot de zomer blijft het onduidelijk hoe de nieuwe zorg en opvang van straatsekswerkers eruit gaat zien. De gemeente wil dat nu eerst zorgvuldig onderzoeken. Grote vraag: blijft de ‘huiskamer’, een soort ontmoetingsplek bij de tippelzone waar de vaak verslaafde prostituees hulp en begeleiding krijgen, bestaan? Blijft de gemeente daar de portemonnee voor trekken? ,,Het in stand houden van de tippelzone kost minimaal 400.000 euro per jaar’’, zei Bruls eerder.

De Nijmeegse prostituee Sandra (niet haar echte naam) is blij met het besluit. ,,Geweldig nieuws’’, zegt ze. ,,Je kunt de tippelzone wel sluiten, maar sekswerkers stoppen niet; anders hadden ze dat al lang gedaan. Het werk is een stuk veiliger als de zone open blijft. We hoeven ons nu niet in bochten te gaan wringen, door bij iemand thuis of in de auto af te spreken.’’

Nieuwe pasjes?

Behalve de vraag of de ‘huiskamer’ met zorg en begeleiding blijft bestaan op de tippelzone, speelt er nóg een vraagstuk: worden er straks nieuwe prostituees toegelaten? Sinds 2011 zijn alleen tippelaarsters met een speciaal pasje welkom. Nieuwe pasjes worden al jaren niet meer verstrekt, sindsdien zijn veel vrouwen vertrokken of overleden. Feitelijk gold er dus een uitsterfbeleid, bedoeld om uiteindelijk de stekker eruit te kunnen trekken.

Een raadsmeerderheid wil weer nieuwe dames toelaten, zodat ook zij veiliger kunnen werken. Burgemeester Bruls wil dat nog niet toezeggen. Eerder waarschuwde hij al voor de risico’s. ,,Het gevaar van die aanzuigende werking is er nu weer, als alleen Nijmegen en Arnhem nog een tippelzone hebben.’’ Beide Gelderse steden zijn na 1 juli inderdaad de laatste twee overgebleven gemeenten met een tippelzone. Vorig jaar sloot Groningen, in de zomer ook Utrecht.

Moreel dilemma

Bruls wilde deze week niet verder ingaan op het B en W-besluit om de tippelzone toch open te houden. Eerder sprak hij van een moreel dilemma: is de tippelzonde nog wel te verantwoorden naar de tippelprostituees én naar de belastingbetaler? ,,Prostitutie is geen normale branche, sekswerker is geen normaal beroep. Er is wel het een en ander aan de hand in die branche. Het is de vraag of je als overheid aan die praktijken wil meewerken.’’